region:SE scans:Great Golf - SE - Manual

GREAT GOLF

Spelbeskrivning

Dom öppna världsmästerskapen 1 golf ska börja och du kommer att få möta en av dcxn tuffaste golfbanorna i världen.Banan har 18 hål som är fyllda med överraskning och äventyr.Du kommer att använda både strategi och skicklighet för att ta dig runt banan på minsta möjliga antal slag.Sega Golf kommer att ge dig mänga spännande matcher med både dig själv och dina vänner.

Handkontrollerna

Med styrknappen väljer du vilken typ av golf du ska spela,antal spelare, flyttar markören i namnbilden,väljer vilken klubba som ska användas,justerar din fot ställning samt beslutar vinkeln på slaget.Knapp l startar spelet,kontrollerar vindriktningen och låter dig gå tillbaka till tidigare visad bild.Knapp 2 använder du för att aktivera klubba och slå till bollen.Du kan använda valfri knapp för att starta spelet vid varje hål eller utföra ett val som du gjort med styrknappen.

Spelet

Du ska slå bollen i 18 hål som finns på banan.Det finns två olika variationer på spelet; Stroke play (1-4 spelare) .Här ska du ta dig runt banan med minsta antalet slag. Spelet är slut när alla 18 hålen är spelade.Variation 2 är match.Här är det den spelare med minsta antalet slag på varje hål som vinner.Poängen räknas inte på antalet slag utan räknas på hur många hål som vunnits.Spelet är slut när någon spelare vunnit 10 hål.

Om poängställningen är lika för några spelare efter alla 18 hålen, spelas sudden death — ett extra hål ska spelas och den som först kommer i hålet har vunnit. w .?ör att välja vilken typ av golf du ska spela,använder du styrknappen och ställer markören framför Stroke- eller Match play.Tryck sedan på knapp 1 eller 2.Nu ska du välja antal spelare (1 - 4,Spelare 1 och 3 använder handkontroll 1.Spelare 2 och 4.använderlärd-kontroll 2. Innan spelet börjar, mås te alla deltagare skriva in sina namn eller initialer.

Du kan använda 5 bokstäver till varje spelare.Använd styrknappen för att välja bokstav, rcyck sedan på knapp 1 eller 2 för att skriva in den.Nu kan spelet börja!

I din golfbag kan du ha 14 klubbor.Endast en klubba finns alltid med,det är puttem.Dom andra 13 klubborna väljer du själv.Använd styrknappen för att välja vilka klubbor du ska ha med dig ut på banan.Framför klubbor du valt kommer en punkt att visas,om du ångrar valet använder du styrknappen och ställer markören framför den klubban du vill ta bort och trycker på knapp 1 eller 2.När du valt alla klubbor för du markören till END och trycker på knapp 1 eller 2.

Nu är du ute på banan.Tryck på knapp 2 och du ser en liten bild i TV-bildens högra höm.

Den ger dig möjlighet att välja klubba,fotställning och vilken kraft du vill använda i slaget.När du väljer klubba,använder du styrknappen och plockar fram den du vill ha.Tryck sedan på knapp 2.Nästa lilla bild visar dina fötter.Använd styrknappen för att placera föttema där du vill ha dom.Du ska nu välja vilken vinkel du vill ha på slaget.Tänk på vindriktningen!. På vänstra delen av TV-bilden ser du en skala.Den visar hur stor kraft du kommer att använda,när du slår till bollen.Om det röda fältet kommer högst upp,är slaget mycket hårt.Efter att du kontrollerat längden till hålet,vindriktningen och vilken klubba du ska använda,låter du det röda fältet gå upp till den kraft du behöver och sedan trycker du på knapp 2 och slaget går.När bollen når greenen,där hålet finns,väljs -puttem automatiskt.Tryck på knapp 1 och en liten bild till höger visar lutningen på banan (horisontalt),tryck igen och du ser lutningen fram till hålet (vertikalt) .Du måste ta hänsyn till dessa lutningar när du puttar. Innan du puttar måste du också välja fotställning och vinkeln på putten.När det är gjort kontrollera hur mycket kraft du vill använda och använd knapp 2 för att slå iväg putten.

Regler

Bollen måste hela tiden vara på banan.Slår du bollen utanför, får du ett til läggsslag på antalet slag du behövt.Qn bollen hamnar utanför bana,visas OB (Out-of-bounds) på TV-bilden.Hamnar bollen i vatten gäller samma sak som vid OB.

Terminologi

PAR-det antal slag en expert behöver för att klara ett hål.BIRDIE-om du slår ett under par.EAGLE-två slag under.ALBATROSS-tre eller fler slag under par.BOGEY-ett slag över par.DOOHLE BOGEY-två slag över par.HOLE-IN ONE-bollen i hålet på första slaget,det svåraste och bästa en golf are kan lyckas med!

Spel tips

Ta alltid och kontrol lera vindens styrka och riktning innan du slår första slaget. Undvik att komma utanför banan eller i vatten,det kostar dig ett slag.När du nått greenen,glöm inte att kontrollera lutningarna och avståndet till hålet.

Hur du sköter Sega card och Megacartridge

Blöt inte ner dom och böj dom inte.Lämna dom inte för nära någon värmekälla.Använd inga lösningsmedel vid rengöring,utan torka bara av dom med en ren,torr trasa.Försök inte heller öppna dom.


See the original manual scans at Great Golf - SE - Manual
See the main page for Great Golf / Masters Golf (マスターズゴルフ)Return to top
0.067s