Planner
Tomozou
Sub Planner
Taku.S, Kyuzou
Main Program
Taku.S
Sub Program
Com.Blue, Siva, Wariyuri
Artist
Kyuzou, Cyouko, Kudor.Yo
Sound
Takayuki
Map Edit
Asohy, Yoshio, K.O.B, Tomozou
Thanks
Bob, Cyouga, Naisugai, Tomarin, and You

See the main page for AstérixReturn to top
0.067s