region:SE scans:Shinobi - SE - Manual - A

SHINOBI

Spelet

Shinobi betyder att smyga.Det är en av dom många kunskaper du fått av ett liv i träning och diciplin,som du lärt dig och som du fått i arv efter många generationer.

Du är Joe Musashi,en ninja mästare.Dina händer och fötter är dödliga vapen och du är en mästare med shuriken,svärdet,nunchaku och många andra vapen.Du är inte bara en mästare i stridsteknik utan även en,av staten anställd,agent,som inkallas när staten är i fara. Den här gången måste du stoppa fem terrorist-organisationer.Dessa fem har kidnappat barnen till världens alla statschefer och dom hålls gisslan på olika platser i världen.Alla barnen vaktas av soldater,karatekämpar och andra ännu farligare gangsters.

Handkontro1lerna

Styrknappen används i alla 8 riktningarna:Uppåt=titta uppåt.Snett upp till höger=går åt höger.Rakt åt höger=går åt höger.Snett ned åt höger=Joe hukar sig ner och går till höger.Rakt ner=duckar.Snett ned åt vänster=han hukar sig ner och går till vänster.Rakt till vänster=går åt vänster.Snett uppåt vänster=går till vänster.Knapp 1 gör att Joe anvönder det vapen som han har.Om Joe står upp och fienden är nära och du använder knapp l,slår han med knytnäven.Om Joe hukar sig ner och fienden är nära,sparkar han.Knapp 2 är hoppknapp.

Om du använder styrknappen (uppåt) och knapp 2 samtidigt,tar Joe ett jättehopp uppåt. s^Jtyrknappen nedåt och knapp 2 gör att han hoppar ned till en lägre nivå.Styrknappen nedåt och knapp l,gör att Joe sparkar när fienden är tillräckligt nära.

Spelets gång

Det är fem olika uppdrag i spelet.Du kommer att få se en kartsida med o-lika uppgifter om var gängledaren gömmer sig,hans namn,bild och några meningar skrivna på Ninja Ryu kod.Uppdragen är 1) Ken 0h.2)Black Turtle.3)Mandara.4)Lobster.5)Masked Ninja.Dessa gängledare finns sist i varje spelorngång och måste besegras innan du kan gå vidare till nästa omgång.

Till. din hjälp att klara spelet,kan du skaffa dig Ninja magi.Dessa magiska krafter kan du få om du lyckas rädda så många gisslan,så att du kommer till Bonusronden.

Bonusronden

En rond i varje omgång är Bonusrond.Du ska besegra dom blåa och gröna nin-jas med din kaststjärna,shuriken.Det är som på en skjutbana.Använd styrknappen för att flytta kasthanden åt valfritt håll.Tryck på knapp 1 eller 2 för att kasta stjärnan.Orn en ninja tar sig igenom ditt försök att stoppa dom och landar framför dig,har du missat bonusen.På spelbilden ser du meddelandet "YOU FAILED".Men,om du klarar bonusronden, får du 500 poäng för varje ninja du träffat och du får möjligheten att använda magin!

Ninjamagi

Har du klarat Bonusronden,får du NinjaMagin.Om du fått magin visas det på spelbildens överkant,magin ser ut som fyrkantiga små bilder.Magin ger dig många olika krafter.För att kunna använda magin,måste du dock först besegra 10 fiender.När magi -bilden längst till vänster börjar blinka,kan du använda den.För att aktivera den,ska du först hoppa upp (knapp 2) och hålla knappen intryckt.Tryck sedan på knapp l.Den magin som blinkade,kommer nu att användas.Det finns sex olika typer av magi:l) Metallreps-ma-v-.jin,som stoppar alla fienders rörelser på spelbi Iden. 2) Osynlighets-magin, som gör att fienden inte kan se dig.3)Multiplicerings-magin,gör att du får 8 likadana spelare som du själv.Dessa förintar alla fiender på bilden.4)Flyg-magin,gör att du kan flyga för en kort stund.Du styr flygningen med styrknappen.5)Blixt-magin,gör att blixten slår ner och förstör alla fiender på bilden.6)Tornado-magin,skapar en virvelvind runt din spelare .Den \ jlår ner alla fiender som du kommer nära.

öka krafterna

Varje gång du räddar en gisslan,får du något som ökar krafterna.I spelbildens övre,högra hörn,visas vad du får för den gisslan du räddat.

Vapen

Det finns två typer av vapen.Dom för närstrid och dom för strid på längre avstånd. Du får olika vapen när du räddat gisslan.Vapnen du använder för närstrid är:1)Shuriken, kaststj ärnan.2)Långt svärd.3)Nunchaku,kastpinnar.4)Manrikugari Chain,ninj akedj a.

Vapnen för strid på längre avstånd är:1)Kniv.2)Bomb,kastas emot fienden och rullar emot honom.Den exploderar när den träffar något.3)Pistol.Den slår ner både fiender och vissa typer av fordon.

Poäng

Du får mellan 100 och 300 poäng för varje fiendesoldat du klarar av.

Speltips:


See the original manual scans at Shinobi - SE - Manual - A
See the main page for Shinobi (忍 / 시노비)Return to top
0.159s