Scenario
Kazuhiko Sukou
Game Design
Hideaki Hashimoto, Masatane Kaneko, Akiyasu Kusano
Program
Ikuo Komiyama, Tsukasa Tanaka
Character Design
Kensuke Suzuki
Graphic
Thomas Noguchi, Kensuke Suzuki, Fumihide Aoki, Hirokazu Wabiko
Music & SE
Hitoshi Sakimoto
Produce
Kensuke Suzuki

Attach:Moldorian-GG.png

Credits Lacking Screenshots


See the main page for Moldorian ~Hikari to Yami no Shisutaa~ (モルドリアン ~光と闇の姉妹~)Return to top
0.243s